Teknik Eğitim Fakültesi
Teknik Eğitim Fakültesi

Fakülte Tanıtım

17/07/2014 11:33:54 - 18/07/2014 11:33:54 - 2262 Okunma

1.KURULUŞUN GENEL TANITIMI: Trakya Üniversitesi'ne bağlı olarak Bakanlar Kurulunun 12.08.1998 tarih ve 98/1641 sayılı kararı ile Kırklareli'nde kurulan Teknik Eğitim Fakültesi; 28.05.2007 tarihli Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair 5662 Sayılı Kanun'un 7.Maddesi ile 2809 Sayılı Kanuna eklenen Ek Madde 83 uyarınca kurulan Kırklareli Üniversitesi'ne bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

           

Teknik Eğitim Fakültesinde Yapı Eğitimi Bölümü'ne bağlı Yapı Öğretmenliği ve Yapı Ressamlığı Öğretmenliği Anabilim Dalları bulunmaktadır. Aynı zamanda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 22.11.2001 tarihli ve B.30.0.EÖB.0.00.00.03.04.01-2326 sayılı yazısıyla, 19.11.2002 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında 2547 Sayılı Kanun'un 2880 Sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca alınan karar gereği  "Elektrik Eğitimi Bölümü" ile bu bölüme bağlı olarak Aydınlatma ve Tesisat Eğitimi, Elektrik Makinaları Eğitimi, Enerji Tesisleri Eğitimi Anabilim Dalları kurulmuştur.  

 

1.2 FAALİYET ALANI

1.2.1 EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMLARI

a)Yapı Eğitimi Bölümü

Yapı Öğretmenliği Anabilim Dalı:

İnşaat Sektöründe planlama, uygulama, onarım, modernizasyon ve restorasyon becerilerine sahip, şekiller arasındaki ilişkileri algılayabilen, zihinde canlandırma ve çizme yeteneği olan, sabırlı ve dikkatli, temel matematik, fizik, kimya ve yerbilimi bilgisine sahip, sektörün ihtiyaç duyduğu teknik elemanları eğitecek öğretmen yetiştirmek.

Yapı Ressamlığı Öğretmenliği Anabilim Dalı:

Mimarlığın proje çizimi, tasarım, röleve, maket yapma ve restorasyon gibi alanlarında deneyimli,  ellerini ve gözlerini uyumlu bir şekilde kullanabilen, şekiller arasındaki ilişkileri algılayabilen, zihinde canlandırma ve çizme yeteneği olan, sabırlı ve dikkatli, temel matematik, fizik, kimya ve yerbilimi bilgisine sahip, ekip çalışmalarına yatkın bireyleri eğitecek teknik öğretmenleri yetiştirmek.

Yapı ve Yapı Ressamlığı Öğretmenleri Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Teknik Lise, Anadolu Teknik Lise ve Endüstri Meslek Liselerinde teknik öğretmen olarak görev yaparlar.  Aynı zamanda Devlet Su İşleri, Karayolları, Köy Hizmetleri, Tapu Kadastro, Bayındırlık Müdürlükleri ve Belediyeler gibi kamu kuruluşlarının yanı sıra mühendislik ve mimarlık bürolarında, müteahhitlik ve müşavirlik hizmeti veren özel sektör kurumlarında da görev alabilirler.

 

b)Elektrik Eğitimi Bölümü

Aydınlatma ve Tesisat Eğitimi Anabilim Dalı: Işık teorileri, aydınlatma elemanları, doğal ve yapay aydınlatma tesislerinin incelenmesi, aydınlatma proje çizimi ve hesaplanması ve bunların yanında elektrik tesisatı alanlarıyla ilgili teknik bilgi ve becerilere sahip Anadolu Teknik Lise, Teknik Lise ve Endüstri Meslek Liselerine teknik öğretmen yetiştirmek.

Enerji Tesisleri Anabilim Dalı:

Elektrik üretim ve dağıtım tesislerinde çalışabilecek teknik elemanların eğitimi için öğretmen yetiştirmek

Elektrik Makineleri Anabilim Dalı:

Elektromekanik enerji dönüşümü yapan motor, jeneratör ve transformatör gibi elektrik makinelerinin teori, hesap ve karakteristikleri ve bunların kumanda ve kontrol sistemleri alanlarıyla ilgili teknik bilgi ve becerileri üst düzeyde kazanımları sağlanarak, Teknik ve Anadolu Teknik Liseleri ile Endüstri Meslek Liselerine teknik öğretmen yetiştirmek.

1.2.2 KADRO VE PERSONEL DURUMU

 

 

NETİM:

 

DEKAN V......................  : Prof.Dr.Güzin KAYA

 

DEKAN YARDIMCISI ......: Yrd.Doç.Dr.Levent GÜNAYDIN

 

FAKÜLTE SEKRETERİ  ..  :  Sacit AR

 FAKÜLTE KURULU ....  .. :     Prof.Dr. Güzin KAYA

                                              Prof.Dr.Kemal TURAN

                                              Doç.Dr.Hıdır Selçuk NOGAY

                                               Yrd.Doç.Dr.Aysun EYÜBOĞLU-ERŞEN

                                              

 

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU....: Prof.Dr. Güzün KAYA

                                                  Prof.Dr.Kemal TURAN

                                                  Doç.Dr.Hıdır Selçuk NOGAY

                                                  Yrd.Doç.Dr.Tahir Çetin AKINCI

                                                  Yrd.Doç.Dr.Ali KANDEMİR

                                                  Yrd.Doç.Dr.Levent GÜNAYDIN

                                                                                                   

YAPI EĞİTİMİ BÖLÜM BAŞKANI ...  :Yrd.Doç.Dr.Levent GÜNAYDIN

 

YAPI ÖĞRETMENLİĞİ A.B.D BAŞKANI:Öğr.Gör.Erdal ÜSTÜN

ÖĞRETİM ELEMANLARI ....................:

                                                            1- Öğr.Gör.Erdal ÜSTÜN

                                                            

                                                            

 

YAPI RESSAMLIĞI ÖĞRETMENLİĞİ A.B.D  BAŞKANI:  
ÖĞRETİM ELEMANLARI ......................................   : 1-Yrd.Doç.Dr.Levent GÜNAYDIN

                                                         

                                                                                   

                                                                                     2-Arş.Gör.Gülcan İNER

                                                                                    3-Arş.Gör.Ünal SEVER

 

ELEKTRİK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BÖLÜM BAŞKANI       :
YDINLATMA ve TESİSAT EĞİTİMİ A.B.D. BAŞKANI :

ÖĞRETİM ELEMANLARI .......................................:* 1- Öğr.Gör Murat TUNA

*-   (2547 Sayılı Kanun'un13-b4 maddesi ile Teknik Bilimler MYO'da görevli)                                                                             

ELEKTRİK MAKİNALARI EĞİTİMİ A.B.D. BAŞKANI : 

ÖĞRETİM ELEMANLARI ...................................  .:   

 

ENERJİ TESİSLERİ EĞİTİMİ A.B.D. BAŞKANI: 

-ÖĞRETİM ELEMANLARI ..............................   : 

                                                                                       

 

İDARİ PERSONEL ...     :  Fakülte Sekreteri Sacit AR

                                       Memur Veysel SARITAŞ

                                       Memur Melek TÜRKYILMAZ  

 

Tanıtım

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.